Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om patentsøkere fra hele Norge.

 • Hvilken bransje er ivrigst på patentering?
 • Hvor mange patenter er i kraft?
 • Hvordan ligger vi an i forhold til i fjor?
 • Hvilken måned er vi mest innovative?

Velg fylke

Nøkkelstatistikk for Norge

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

-14,1 % reduksjon i antall patentsøknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. Antall søknader (nasjonale og PCT) fra Norge siste 12 måneder sammenlignet med året før.
2 103 norske søknader under behandling Antall norske søknader under behandling (nasjonale og PCT).
5 358 patenter fra Norge som er i kraft Antall patenter fra Norge i kraft (nasjonale, EP, PCT og SPC).
37,3 % av norske søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av søknadene fra Norge som blir meddelt patent (omfatter nasjonale- og PCT-saker siste 20 år).
E21B er IPC-klassen med flest norske søknader Klasse E omfatter: Bygg- og anleggsteknikk; Gruvedrift E21B er den mest søkte (første) IPC klasse i søknader fra Norge. Teller saker fra siste 20 år (nasjonale, EP, PCT og SPC).

Antall søkere fra Norge

Grafen viser søknadsaktivitet fra norske søkere.

En søknad, hvor det er flere enn en søker, kan knyttes til flere land.

Omfatter nasjonale- og PCT søknader.

Antall oppfinnere fra Norge

Grafen viser patenteringsaktivitet fra norske oppfinnere.

En søknad, hvor det er flere enn en oppfinner, kan knyttes til flere land.

Omfatter nasjonale- og PCT-saker.

Formålet med grafen er å vise patenteringsaktivitet uavhengig av hvem søker er.
Eks.: en søknad med søker fra Tyskland, men hvor minst en oppfinner er fra Norge.

Søknader per måned

Søknader som har kommet inn hver måned over flere år. Omfatter nasjonale- og PCT søknader.

Søknader fordelt på IPC

IPC-klasser er en klassifisering av patenter.
 1. Menneskelig behov
 2. Industrielle arbeidsoperasjoner; Transport
 3. Kjemi; Metallurgi
 4. Tekstiler; Papir
 5. Bygg- og anleggsteknikk; Gruvedrift
 6. Maskinteknikk; Belysning; Oppvarming; Våpen; Sprengning
 7. Fysikk
 8. Elektroteknikk
Teller saker fra siste 20 år. Alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret klassifiseres i henhold til klassifikasjonssystemet International Patent Classification (IPC). Hvis en sak er klassifisert i flere ulike IPC-klasser, benyttes den første klassen som grunnlag for statistikk. Den første IPC klassen ansees som mest representativ for oppfinnelsen.

Omfatter nasjonale søknader, PCT-søknader og EP-validerte siste 20 år.

Søknader fordelt på bransje

Siste 20 år. Omfatter nasjonale- og PCT-saker.

Søknader fordelt på fylker i hele norge

Antall søknader mottatt fra hvert fylke så langt i år. Teller saker fra siste 20 år. Omfatter nasjonale- og PCT-saker.

Antall meddelte patenter pr år

Antall meddelte patenter, norske søkere pr år. Omfatter nasjonale, EP-validerte og PCT-saker.

Antall patenter i kraft pr dato fordelt på innleveringsår

Grafen viser antallet patenter i kraft pr dato, fordelt på det år søknaden ble levert inn. Omfatter nasjonale-, PCT og EP-validerte saker.

Mest aktive patentsøkere siste 20 år

 1. NORSK HYDRO ASA: 236 søknader
  Industriell kjemi er bransjen firmaet har flest søknader i
 2. STATOIL ASA: 215 søknader
  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 3. FMC KONGSBERG SUBSEA AS: 167 søknader
  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 4. AKER SUBSEA AS: 161 søknader
  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 5. PGS GEOPHYSICAL AS: 157 søknader
  Måling, optikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 1. STATOIL PETROLEUM AS: 142 søknader
  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 2. VETCO GRAY SCANDINAVIA AS: 125 søknader
  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 3. SINVENT AS: 102 søknader
  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 4. ROLLS-ROYCE MARINE AS: 82 søknader
  Kjøretøyer og generell teknikk er bransjen firmaet har flest søknader i
 5. TANDBERG TELECOM AS: 79 søknader
  Audio-video-medier er bransjen firmaet har flest søknader i
Omfatter allment tilgjengelige nasjonale-, PCT og EP-validerte saker.

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle patentsøknader og meddelte patenter fra norske søkere siste 20 år, både nasjonale, PCT, SPC og validerte europeiske patenter. Dataene oppdateres daglig.