Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om patentsøknader som innleveres i Norge. Datagrunnlaget omfatter alle norske meddelte patenter og patentsøknader,  også de som ikke er allment tilgjengelig.

  • Hvor mange søknader ble sendt fra mitt fylke i fjor?
  • Hvilke selskaper søkte om flest patenter?
  • Hvor mange prosent av patentsøknadene ble meddelt?
  • Hva er gjennomsnittlig saksbehandlingstid?

Nøkkeltall for patent

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
37 835 Patenter i kraft Antall patenter i kraft (nasjonale, EP, PCT og SPC).
-23,2 % reduksjon i antall søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før Antall norske søknader (nasjonale og PCT) siste 12 måneder sammenlignet med året før.
202 nye søknader i år Antall nye patentsøknader inneværende år (nasjonale og PCT).
6 497 søknader under behandling Antall patentsøknader under behandling. Omfatter både nasjonale søknader og internasjonale PCT-søknader som er videreført i Norge.

ROGALAND

har flest patenter i kraft Viser det fylket som har flest patent i kraft. Teller både meddelt og EP gjort gjeldende i Norge.

Antall patentsaker totalt

Grafen viser totalt antall rettigheter tilgjengelig i databasen (søknader og registrerte), både de som er i kraft og utløpte. Akkumulerte tall siste 3 år.

Antall nye patentsøknader hittil i år

Denne grafen viser en sammenligning av hvor mange søknader som blir mottatt (inkludert ikke allment tilgjengelige saker) i løpet av året over de siste årene. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale PCT-søknader som er videreført i Norge.

Antall patenter i kraft

Grafen viser hvor mange rettigheter som er i kraft (meddelt/registrert). Merk at alle patentsaker (totalt antall) vil være potensielle hindre for nye søknader.

EP patenter validert i Norge

Denne grafen viser antall EP patenter som er blitt validert i Norge hvert år.

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle patentsøknader og meddelte patenter siste 20 år, både nasjonale, PCT, SPC og validerte europeiske patenter. Dataene oppdateres daglig.