Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om varemerkesøknader fra Norge.

 • Hvilke norske firmaer søker om flest varemerker?
 • Hvor mange av varemerkesøknadene blir godkjent?
 • Fra hvilket fylke kommer det flest søknader?
 • For hvilke varer og tjenester søkes det om flest varemerker?

Velg fylke

Nøkkelstatistikk for Norge

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
1,1 % økning i antall norske søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. økning i antall norske søknader siste 12 måneder sammenlignet med samme periode året før.
2 244 søknader under behandling Søknader under behandling. TODO Mer tekst
40 110 varemerker fra Norge i kraft Antall varemerker fra Norge som er i kraft (har status registrert/besluttet gjeldende).
69,6 % av norske søknader blir godkjent Viser hvor stor andel av norske varemerkesøknader som blir registrert (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
35 er Nice-klassen med flest søknader Klassen med flest norske saker siste 10 år

Antall nye varemerkesøknader

Denne grafen viser antall varemerkesøknader fra norske søkere for hvert år.

Norske søknader i Norge pr måned siste 5 år

Norske søknader i Norge pr måned siste 5 år

Norske registreringer siste 5 år

Denne grafen viser hvor mange varemerker som blir registrert (godkjent) fra Norge hvert år. For inneværende år telles antall søknader mottatt hittil i år.

Søknader fordelt på fylker i hele Norge

Antall søknader mottatt fra hvert fylke siste 10 år.

Søknader pr. Nice-klasse

Sorter:

Grafen til venstre Grafen over viser hvor mange søknader som har blitt mottatt for hver nice-klasse det valgte året. For å se mer informasjon om nice-klassen eller fordelingen over flere år, klikk på klassenummeret/søylen du er interessert i.

Antall mottatte søknader for klasse

Grafen under viser antall søknader over flere år for en enkel Nice-klasse.

Hva omfatter klassen?

Klassebeskrivelse

Mest aktive varemerkesøkere siste 10 år

 1. TINE SA: 328 søknader

  Firmaet hadde 11 søknader i fjor.

 2. NORGESGRUPPEN ASA: 207 søknader

  Firmaet hadde 40 søknader i fjor.

 3. NORTURA SA: 156 søknader

  Firmaet hadde 24 søknader i fjor.

 4. NORSK RIKSKRINGKASTING AS: 124 søknader

  Firmaet hadde 11 søknader i fjor.

 5. OSLO KOMMUNE KULTURETATEN: 101 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

 1. NORSKE BRYGGERIER AS: 97 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

 2. YARA INTERNATIONAL ASA: 92 søknader

  Firmaet hadde 8 søknader i fjor.

 3. PROTECTOR IP AS: 79 søknader

  Firmaet hadde 4 søknader i fjor.

 4. COOP NORGE HANDEL AS: 78 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

 5. RINGNES AS: 75 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle varemerkesøknader og registrerte varemerker fra norske søkere de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Ansvarsmerker er ikke en del av datagrunnlaget. Dataene oppdateres daglig.