Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om patentsøknader som kommer inn til Norge fra hele verden.

 • Fra hvilken del av verden kommer de fleste søknadene?
 • Hvilke selskaper patenterer mest?
 • Hvilken sakstype vokser mest?

Nøkkelstatistikk for alle søknader

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
-23,2 % reduksjon i antall patentsøknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. Antall søknader (nasjonale og PCT) siste 12 måneder sammenlignet med året før.
6 497 søknader under behandling Antall patentsøknader under behandling. Omfatter både nasjonale søknader og internasjonale PCT-søknader som er videreført i Norge.
37 835 patenter er i kraft Antall patenter i kraft (nasjonale, EP, PCT og SPC).
35,8 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av søknadene som blir meddelt patent (omfatter nasjonale- og PCT-saker siste 20 år).
E21B er IPC-klassen med flest saker Klasse E omfatter: Bygg- og anleggsteknikk; Gruvedrift E21B er den mest søkte (første) IPC* klasse i alle søknader. Teller saker fra siste 20 år (nasjonale, EP, PCT og SPC). * Internasjonalt klassifikasjonssystem
USA er landet med flest søknader Landet med flest søknader siste 20 år (nasjonale, PCT, EP og SPC søknader).
Antall nye søknader pr år
Antall patentsøknader siste 5 år. Omfatter både nasjonale søknader og internasjonale PCT-søknader som er videreført i Norge.

Søknader fordelt på sakstype

Grafen viser nasjonale søknader levert inn av innenlandske søkere, nasjonale søknader levert inn av utenlandske søkere og videreførte internasjonale søknader (PCT). Hold muspeker over en søyle for å se dataverdier.

Antall søknader fra utvalgte regioner

Grafen viser totalt antall patentsøkere fra utvalgte regioner. En sak med flere søkere kan bli telt i flere regioner. Omfatter nasjonale og PCT søknader siste 20 år.

Søknader pr. måned

Søknadsinngang fordelt på måned. Omfatter nasjonale- og PCT søknader.

Søknader fordelt på IPC

IPC-klasser er en klassifisering av patenter.

 1. Menneskelig behov
 2. Industrielle arbeidsoperasjoner; Transport
 3. Kjemi; Metallurgi
 4. Tekstiler; Papir
 5. Bygg- og anleggsteknikk; Gruvedrift
 6. Maskinteknikk; Belysning; Oppvarming; Våpen; Sprengning
 7. Fysikk
 8. Elektroteknikk
Alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret klassifiseres i henhold til klassifikasjonssystemet International Patent Classification (IPC). Hvis en sak er klassifisert i flere ulike IPC-klasser, benyttes den første klassen som grunnlag for statistikk. Den første IPC klassen ansees som mest representativ for oppfinnelsen.

Omfatter nasjonale søknader, PCT-søknader og EP-validerte siste 20 år.

Filter

Søknader fordelt på bransje

Omfatter nasjonale- og PCT søknader siste 20 år.

Antall patenter i kraft i dag fordelt på innleveringsår

Grafen viser antallet patenter i kraft i dag, fordelt på det år søknaden ble levert inn. Teller med nasjonale, EP-validerte, PCT og SPC patenter. Dato for innlevering i EPO er benyttet for EP-validerte.

Antall meddelte patenter pr år

Antall meddelte patenter per år. Teller nasjonal, EP gjort gjeldende i Norge (EP-validerte), og PCT patenter.

Meddelte patenter fordelt på sakstype

Antall patenter meddelt pr år fordelt på nasjonale (norske og utenlandske), EP-validerte og PCT.
Mest aktive patentsøkere siste 20 år
 1. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.: 1221 søknader

  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i

 2. BAKER HUGHES INCORPORATED: 1164 søknader

  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i

 3. HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.: 1004 søknader

  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i

 4. ASTRAZENECA AB: 973 søknader

  Organisk kjemi er bransjen firmaet har flest søknader i

 5. HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC: 833 søknader

  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i

 1. SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV: 624 søknader

  Bygg og anlegg, termodynamikk er bransjen firmaet har flest søknader i

 2. NOVARTIS AG: 573 søknader

  Organisk kjemi er bransjen firmaet har flest søknader i

 3. QUALCOMM INCORPORATED: 487 søknader

  Telekommunikasjon er bransjen firmaet har flest søknader i

 4. INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORP: 470 søknader

  Telekommunikasjon er bransjen firmaet har flest søknader i

 5. BASF AKTIENGESELLSCHAFT: 411 søknader

  Organisk kjemi er bransjen firmaet har flest søknader i

Omfatter allment tilgjengelige nasjonale-, PCT og EP-validerte saker.

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle patentsøknader og meddelte patenter siste 20 år, både nasjonale, PCT, SPC og validerte europeiske patenter. Dataene oppdateres daglig.