Om statistikk fra Patentstyret

Tjenesten tilbyr oppdatert statistikk om industrielle rettigheter i Norge. Pålitelig statistikk hjelper deg å se tall og trender i det norske innovasjonsmarkedet, og kan være et nyttig verktøy både for media og for aktører i markedet.

Du kan blant annet få svar på:

Hvor kommer data fra?

Dataene er hentet fra Patentstyrets database over varemerke-, design- og patentrettigheter i Norge. I tillegg til allment tilgjengelige saker som er søkbare i søketjenesten, inkluderer statistikktjenesten også ikke allment tilgjengelige søknader.

Datagrunnlag:

Patent:
Alle norske patentsøknader og meddelte patenter siste 20 år, både nasjonale, PCT-søknader og validerte europeiske patenter (Norge ble medlem av EPO i 2008)
Varemerke:
Alle norske varemerkesøknader og registrerte varemerker siste 10 år, både nasjonale saker og internasjonale saker der Norge er utpekt.
Design:
Alle norske designsøknader og designregistreringer siste 10 år, både nasjonale saker og internasjonale saker der Norge er utpekt.

Copyright

Tjenesten er gratis og gir fri tilgang til industrielle rettigheter søkt beskyttet eller registrert i Norge.

Reproduksjon av statistikk er tillatt, gitt at kilde er oppgitt på reprodusert materiale. Det skal også oppgis at nevnt materiale er gratis tilgjengelig.

Reproduksjon av hele eller større deler av databasen er ulovlig.

Denne nett-tjenesten er beskyttet av copyright.