Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk for behandlingstid for varemerkesøknader?

  • Hva er gjennomsnittlig saksbehandlingstid?
  • Når kan søkere regne med å motta første vurdering fra Patentstyret?

Nøkkelstatistikk for behandlingstid

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

5,3 mnd gjennomsnittlig tid fram til første realitetsbrev Tiden det tar fra søknaden er mottatt fram til første realitetsbrev er sendt. Teller nasjonale og internasjonale søknader siste 12 måneder.
7,3 mnd gjennomsnittlig tid for registrering Gjennomsnittlig tid for registrering siste 12 måneder. Patentstyret kan ha sendt flere brev til søker før registrering.
4 mnd Måltall for mottak av første brev Mål for saksbehandlingstid: tid fra en søknad om varemerke er mottatt til første realitetsbrev sendes til søkeren.

Hva er behandlingstid fram til realitetsbrev eller registrering?

Grafen viser behandlingstid fra innlevert søknad fram til kunden får første realitetsbrev ELLER saken går direkte til registrering (herunder internasjonal utpeking som blir besluttet gjeldende i Norge).

Realitetsbrev omfatter uttalelse om formalia, første realitetsuttalelse og brev om at saken er stilt i bero. 

Mållinjen viser Patentstyret sitt mål for saksbehandlingstid.  

Omfatter ikke ansvarsmerker.

Hva er ventetiden på første vurdering siste 12 måneder?

Grafen viser gjennomsnittlig tid fra søknad er mottatt til første realitetsbrev er sendt siste 12 måneder.

For å avspeile bedre hva forventet behandlingstid er, presenteres "Nasjonal" som omfatter søknader levert direkte til Norge og
"Internasjonal" som omfatter Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt hver for seg.

Mållinjen viser Patentstyret sitt mål for saksbehandlingstid.

Omfatter ikke ansvarsmerker.

Hva er registreringstiden siste 12 måneder (samlet)?

"Registrering" viser gjennomsnittlig tid det tar fra søknad om varemerke er mottatt til saken er registrert. Utvalget er alle nasjonale søknader og internasjonale registreringer.

Omfatter ikke ansvarsmerker.

Hva er registreringstiden siste 12 måneder (fordelt)?

Grafen viser gjennomsnittlig tid det tar fra søknad om varemerke er mottatt til saken er registrert (her fordelt på sakstype).

Utvalget er alle nasjonale søknader og internasjonale registreringer.

Patentstyret kan ha sendt flere brev til søker før registrering.

Omfatter ikke ansvarsmerker.