Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om ALLE designsøknader som kommer inn til Norge fra hele verden.

  • Fra hvilken verdensdel kommer det flest søknader?
  • Hvilke selskaper er meste aktive?
  • Hvilket år mottok vi flest søknader?

Nøkkelstatistikk for alle søknader

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

-32,0 % reduksjon i antall søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før Antall søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før.
134 søknader under behandling Antall designsøknader under behandling. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
10 400 design er i kraft Antall design i kraft. Teller nasjonale design og utpekinger i internasjoanle registering.
95,0 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av alle designsøknader som blir godkjent (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
10 er Locarno-klassen med flest søknader Locarno-klasse med flest saker siste 10 år. Klassebeskrivelse: Klokker, ur og andre måleinstrumenter, kontroll- og signalinstrumenter 

Antall designsøknader

Denne grafen viser hvor mange designsøknader som kommer inn hvert år. For inneværende år telles antall søknader mottatt hittil i år*.

Søknader pr måned siste 5 år

Viser alle designsøknader mottatt for siste 5 år fordelt på måneden de ble mottatt. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt*.

Søknader fra forskjellige regioner

Designsøknader fordelt på utvalgte regioner. En sak med flere søkere kan bli telt i flere regioner.

Antall registrerte designsaker

Denne grafen viser hvor mange designsaker som ble registrert (godkjent) hvert år. En sak kan omfatte flere design. For inneværende år telles antall registreringer hittil i år.

Søknader pr. Locarno-klasse

Sorter:

Grafen til venstre Grafen over viser hvor mange søknader som har blitt mottatt totalt for hver Locarno-klasse de siste 10 årene. For å se mer informasjon om Locarno-klassen eller fordelingen over årene, trykk på klassen du er interessert i.

Antall mottatte søknader for klasse

Denne grafen viser antall søknader over flere år for en enkel Locarno-klasse. For å velge en annen klasse kan du trykke på klassenummeret på grafen for antall mottatte søknader per klasse.

Hva omfatter klassen?

Klassebeskrivelse

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle designsøknader og registrerte design de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Dataene oppdateres daglig.
*For internasjonale søknader telles kun saker der komplett informasjon er mottatt fra WIPO. Tallene blir derfor oppdatert løpende og inngangen for de siste månedene kan bli endret.