Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om varemerkesøknader fra Norges fylker.

  • Hvor mange søknader ble sendt fra mitt fylke i fjor?
  • Hvor mange av søknadene fra mitt fylke har blitt godkjent?
  • Hvor mange registrerte varemerker finnes det i mitt fylke?

Velg fylke

Nøkkelstatistikk for Telemark

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
1,7 % av søknadene i Norge kommer fra dette fylket Tallet er beregnet ut ifra totalt antall søknader fra Norge og søknader fra dette fylket. Teller saker fra siste 10 år.
-31,6 % reduksjon i antall søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før Antall varemerkesøknader fra fylket siste 12 måneder sammenlignet med samme periode året før. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
37 søknader under behandling Antall varemerkesøknader fra fylket som er under behandling.
613 varemerker fra dette fylket er i kraft Antall varemerker som er i kraft som er fra dette fylket. Dette inkluderer også varemerker som har blitt besluttet gjeldende i Norge.
66,3 % av varemerkesøknadene fra fylket har blitt godkjent Viser hvor stor andel av varemerkesøknadene fra fylket som har blitt registrert (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
35 er Nice-klassen med flest søknader 35 er den mest søkte Nice-klassen i søknader fra dette fylket. Teller saker fra siste 10 år.

Antall søknader fra fylket

Denne grafen viser antall varemerkesøknader mottatt fra det valgte fylke for hvert år. For inneværende år telles antall søknader mottatt hittil i år.

En sak kan ha søkere fra flere fylker.

Antall registreringer fra fylket hvert år

Denne grafen viser hvor mange varemerker som blir registrert, altså godkjent, fra dette fylket for hvert år. For inneværende år telles antall søknader mottatt hittil i år. En sak kan ha søkere fra flere fylker.

Søknader pr. Nice-klasse

Sorter:

Grafen til venstre Grafen over viser hvor mange søknader som har blitt mottatt for hver nice-klasse det valgte året. For å se mer informasjon om nice-klassen eller fordelingen over flere år, klikk på klassenummeret/søylen du er interessert i.

Antall mottatte søknader for klasse

Grafen under viser antall søknader over flere år for en enkel Nice-klasse.

Hva omfatter klassen?

Klassebeskrivelse

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle varemerkesøknader og registrerte varemerker fra norske søkere de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Ansvarsmerker er ikke en del av datagrunnlaget. Dataene oppdateres daglig.