Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om varemerkesøknader som innleveres i Norge.

  • Hvor mange varemerker er i kraft?
  • For hvilke varer og tjenester søkes det flest varemerkeregisteringer?
  • Hvor mange søknader kom det i fjor?
  • Hva er gjennomsnittlig saksbehandlingstid?

Nøkkeltall for varemerker

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
220 875 Antall varemerker i kraft Totalt antall varemerker som er i kraft (har status som registrert/besluttet gjeldende).
13 334 søknader under behandling Antall varemerkesøknader under behandling. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
90,4 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av alle varemerkesøknader som blir registrert (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
9 er Nice-klassen med flest saker Nice klassen med flest saker siste 10 år
7,4 måneder gjennomsnittlig tid for registrering Gjennomsnittlig tid for registrering siste 12 måneder. Patentstyret kan ha sendt flere brev til søker før registrering.

Antall varemerkesaker tilgjengelig i søketjenesten

Grafen viser totalt antall rettigheter tilgjengelig i databasen (søknader og registrerte), både de som er i kraft og utløpte. Tallet inkluderer ansvarsmerker. *

Antall nye varemerkesøknader hittil i år

Denne grafen viser en sammenligning av hvor mange søknader som blir mottatt i løpet av året over de siste årene (viser akkumulerte tall). Tallet inkluderer ansvarsmerker.*

Antall varemerker i kraft

Grafen viser hvor mange rettigheter som er i kraft (registrert/besluttet gjeldende). Tallet inkluderer ansvarsmerker.

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle varemerkesøknader og registrerte varemerker de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Ansvarsmerker er som hovedregel ikke en del av datagrunnlaget. Dataene oppdateres daglig.
*For internasjonale søknader telles kun saker der komplett informasjon er mottatt fra WIPO. Tallene blir derfor oppdatert løpende og inngangen for de siste månedene kan bli endret