Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om designsøknader som kommer inn til Norge.

  • Hvor mange søknader ble sendt fra mitt fylke i fjor?
  • Hvem søkte om flest designregistreringer?
  • Hvor mange designregistreringer er i kraft?
  • Hvor mange søknader har kommet i år sammenlignet med året før?

Nøkkeltall for design

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

10 384 Antall design i kraft Totalt antall design som er i kraft (har status registrert/besluttet gjeldende).
144 søknader under behandling Antall designsøknader under behandling. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
95,0 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av alle designsøknader som blir godkjent (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
10 er Locarno-klassen med flest søknader Locarno-klasse med flest saker siste 10 år. Klassebeskrivelse: Klokker, ur og andre måleinstrumenter, kontroll- og signalinstrumenter 
4,4 måneder gjennomsnittlig tid for registrering Gjennomsnittlig tid før søknaden om design er registrert (registrert / besluttet gjeldende). Teller nasjonale og internasjonale registreringer siste 12 måneder.

Antall designsaker totalt

Grafen viser totalt antall rettigheter tilgjengelig i databasen (søknader og registrerte), både de som er i kraft og utløpte.

Antall nye designsøknader hittil i år

Denne grafen viser en sammenligning av hvor mange søknader som blir mottatt i løpet av året over de siste årene.*

Antall design i kraft

Grafen viser hvor mange rettigheter som er i kraft (registrert/besluttet gjeldende).

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle designsøknader og registrerte design de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Dataene oppdateres daglig.
*For internasjonale søknader telles kun saker der komplett informasjon er mottatt fra WIPO. Tallene blir derfor oppdatert løpende og inngangen for de siste månedene kan bli endret.