Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om designsøknader fra Norge.

  • Hvilke norske firmaer søker om flest design?
  • Hvor mange designregistreringer er i kraft?
  • Fra hvilket fylke kommer det flest søknader?
  • For hvilke produkter(klasser)  søkes det om flest designregistreringer?

Velg fylke

Nøkkelstatistikk for Norge

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

-14,8 % reduksjon i antall norske søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før Antall norske søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før
90 norske søknader under behandling Antall norske søknader under behandling. Teller nasjonale og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
2 101 design fra Norge som er i kraft Design fra Norge som er i kraft
83,0 % av norske søknader blir godkjent Viser hvor stor andel av alle norske designsøknader som blir godkjent (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
6 er Locarno-klassen med flest norske søknader Locarno-klasse med flest saker siste 10 år. Klassebeskrivelse: Møblering

Antall designsøknader

Denne grafen viser hvor mange designsøknader fra Norge som kommer inn hvert år. For inneværende år telles antall søknader mottatt hittil i år.

Norske søknader i Norge pr måned siste 5 år

Søknader mottatt fra norske søkere hver måned

Antall registrerte designsaker

Denne grafen viser hvor mange designsaker som blir registrert (godkjent) fra Norge for hvert år. En sak kan omfatte flere design. For inneværende år telles antall saker hittil i år.

Søknader pr. Locarno-klasse

Sorter:

Grafen til venstre Grafen over viser hvor mange søknader som har blitt mottatt totalt for hver Locarno-klasse for valgt år. For å se mer informasjon om Locarno-klassen eller fordelingen over årene, trykk på klassen du er interessert i.

Antall mottatte søknader for klasse

Denne grafen viser antall søknader over flere år for en enkel Locarno-klasse. For å velge en annen klasse kan du trykke på klassenummeret på grafen for antall mottatte søknader per klasse.

Hva omfatter klassen?

Klassebeskrivelse

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle designsøknader og registrerte design fra norske søkere de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Dataene oppdateres daglig.