Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk for behandlingstid av designsøknader.

 

Nøkkelstatistikk for behandlingstid

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

4,4 måneder gjennomsnittlig tid for registrering Gjennomsnittlig tid før søknaden om design er registrert (registrert / besluttet gjeldende). Teller nasjonale og internasjonale registreringer siste 12 måneder.
2,4 måneder gjennomsnittlig tid for registrering nasjonale, siste 12 mnd Gjennomsnittlig tid før nasjonal søknad om design er registrert. Teller nasjonale registreringer siste 12 måneder.

Hva er registreringstiden siste 12 måneder?

Grafen viser gjennomsnittlig tid det tar fra søknad om design er mottatt til saken er registrert. Utvalget er alle nasjonale søknader og internasjonale registreringer. Patentstyret kan ha sendt flere brev til søker før registrering.