Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk over varemerkesøknader innkommet til Norge fra hele verden.

 • Fra hvilken verdensdel kommer det flest søknader?
 • Hvilke selskaper er mest aktive?
 • Hvilket år mottok vi flest søknader?

Nøkkelstatistikk for alle søknader

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
8,0 % økning i antall varemerkesøknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. Økning i antall varemerkesøknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
10 727 søknader under behandling Antall varemerkesøknader under behandling. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
222 590 varemerker i kraft Teller alle varemerkesøknader som er i kraft (har status registrert/besluttet gjeldende).
88,6 % av alle søknader blir godkjent Viser hvor stor andel av alle varemerkesøknader som blir registrert (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
9 er Nice-klassen med flest saker Nice klassen med flest saker siste 10 år

Antall varemerkesøknader pr år

Grafen viser antall varemerkesøknader mottatt hvert år. For inneværende år teller den antall søknader mottatt hittil.

Omfatter nasjonale søknader og internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt. *

Varemerkesaker fra norske og internasjonale søkere

Grafen viser internasjonale registreringer (Madridprotokollen), nasjonale søknader levert inn av utenlandske søkere og nasjonale søknader levert inn av innenlandske søkere.

Antall varemerkesøknader fra utvalgte regioner

Antall varemerkesøknader fra utvalgte regioner. En sak med flere søkere kan bli telt i flere regioner. Teller saker siste 10 år.

Varemerkesøknader pr måned

Viser alle varemerkesøknader mottatt for siste 5 år fordelt på måneden de ble mottatt.

Omfatter nasjonale søknader og internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt.

Antall registrerte varemerker

Denne grafen viser hvor mange varemerker som blir registrert (godkjent) hvert år. For inneværende år telles antall registrerte hittil i år.

Søknader pr. Nice-klasse

Sorter:

Grafen til venstre Grafen over viser hvor mange søknader som har blitt mottatt for hver nice-klasse det valgte året. For å se mer informasjon om nice-klassen eller fordelingen over flere år, klikk på klassenummeret/søylen du er interessert i.

Antall mottatte søknader for klasse

Grafen under viser antall søknader over flere år for en enkel Nice-klasse.

Hva omfatter klassen?

Klassebeskrivelse

Mest aktive varemerkesøkere siste 10 år

 1. NOVARTIS AG: 1551 søknader

  Firmaet hadde 103 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Sveits

 2. L'OREAL: 719 søknader

  Firmaet hadde 43 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Frankrike

 3. JOHNSON & JOHNSON: 605 søknader

  Firmaet hadde 40 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: USA

 4. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA: 513 søknader

  Firmaet hadde 13 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Sveits

 5. APPLE INC.: 476 søknader

  Firmaet hadde 61 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: USA

 1. BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH: 419 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Tyskland

 2. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH: 389 søknader

  Firmaet hadde 29 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Tyskland

 3. DAIMLER AG: 381 søknader

  Firmaet hadde 42 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Tyskland

 4. LIDL STIFTUNG & CO KG: 375 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Tyskland

 5. BRISTOL-MYERS SQUIBB CO: 375 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: USA

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle varemerkesøknader og registrerte varemerker de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Ansvarsmerker er ikke en del av datagrunnlaget. Dataene oppdateres daglig.
*For internasjonale søknader telles kun saker der komplett informasjon er mottatt fra WIPO. Tallene blir derfor oppdatert løpende og inngangen for de siste månedene kan bli endret.