Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk over varemerkesøknader innkommet til Norge fra hele verden.

 • Fra hvilken verdensdel kommer det flest søknader?
 • Hvilke selskaper er mest aktive?
 • Hvilket år mottok vi flest søknader?

Nøkkelstatistikk for alle søknader

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
-1,7 % reduksjon i antall varemerkesøknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. Økning i antall varemerkesøknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
13 334 søknader under behandling Antall varemerkesøknader under behandling. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
224 457 varemerker i kraft Teller alle varemerkesøknader som er i kraft (har status registrert/besluttet gjeldende).
90,4 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av alle varemerkesøknader som blir registrert (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
9 er Nice-klassen med flest saker Nice klassen med flest saker siste 10 år

Antall varemerkesøknader pr år

Grafen viser antall varemerkesøknader mottatt hvert år. For inneværende år teller den antall søknader mottatt hittil.

Omfatter nasjonale søknader og internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt. *

Varemerkesaker fra norske og internasjonale søkere

Grafen viser internasjonale registreringer (Madridprotokollen), nasjonale søknader levert inn av utenlandske søkere og nasjonale søknader levert inn av innenlandske søkere.

Antall varemerkesøknader fra utvalgte regioner

Antall varemerkesøknader fra utvalgte regioner. En sak med flere søkere kan bli telt i flere regioner. Teller saker siste 10 år.

Varemerkesøknader pr måned

Viser alle varemerkesøknader mottatt for siste 5 år fordelt på måneden de ble mottatt.

Omfatter nasjonale søknader og internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt.

Antall registrerte varemerker

Denne grafen viser hvor mange varemerker som blir registrert (godkjent) hvert år. For inneværende år telles antall registrerte hittil i år.

Søknader pr. Nice-klasse

Sorter:

Grafen til venstre Grafen over viser hvor mange søknader som har blitt mottatt for hver nice-klasse det valgte året. For å se mer informasjon om nice-klassen eller fordelingen over flere år, klikk på klassenummeret/søylen du er interessert i.

Antall mottatte søknader for klasse

Grafen under viser antall søknader over flere år for en enkel Nice-klasse.

Hva omfatter klassen?

Klassebeskrivelse

Mest aktive varemerkesøkere siste 10 år

 1. NOVARTIS AG: 1538 søknader

  Firmaet hadde 186 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Sveits

 2. L'OREAL: 813 søknader

  Firmaet hadde 137 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Frankrike

 3. APPLE INC.: 546 søknader

  Firmaet hadde 76 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: USA

 4. JOHNSON & JOHNSON: 515 søknader

  Firmaet hadde 36 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: USA

 5. DAIMLER AG: 497 søknader

  Firmaet hadde 132 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Tyskland

 1. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA: 375 søknader

  Firmaet hadde 11 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Sveits

 2. TINE SA: 328 søknader

  Firmaet hadde 11 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Norge

 3. BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH: 315 søknader

  Firmaet hadde 0 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Tyskland

 4. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH: 314 søknader

  Firmaet hadde 4 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: Tyskland

 5. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY: 276 søknader

  Firmaet hadde 2 søknader i fjor.

  Opprinnelsesland: USA

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle varemerkesøknader og registrerte varemerker de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Ansvarsmerker er ikke en del av datagrunnlaget. Dataene oppdateres daglig.
*For internasjonale søknader telles kun saker der komplett informasjon er mottatt fra WIPO. Tallene blir derfor oppdatert løpende og inngangen for de siste månedene kan bli endret.