Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om patentsøknader fra Norges fylker.

 • Hvor mange søknader ble sendt inn fra mitt fylke i fjor?
 • Hvor mange patenter ble meddelt i mitt fylke i fjor?
 • Hvor mange patenter er i kraft i mitt fylke?

 

Velg fylke

Nøkkelstatistikk for Oslo

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info
17,8 % av søknadene i Norge kommer fra dette fylket Tallet er beregnet ut ifra totalt antall søknader fra Norge og søknader fra dette fylket. Teller saker fra siste 20 år.
-3,7 % reduksjon i antall patentsøknader siste 12 måneder sammenlignet med året før. Antall patentsøknader (nasjonale og PCT) fra fylket siste 12 måneder sammenlignet med året før.
291 patentsøknader under behandling Antall patentsøknader som er under behandling fra fylket (PCT og nasjonale patentsøknader).
574 patenter er i kraft Antall patenter i kraft i fylket (nasjonale, EP, PCT og SPC).
28,8 % av patentsøknadene er godkjent Viser hvor stor andel av søknadene fra fylket som blir meddelt patent (omfatter nasjonale- og PCT-saker siste 20 år).
A61K er IPC-klassen flest søker patent på i dette fylket Klasse A omfatter: Menneskelig behov A61K er den mest søkte (første) IPC-klassen i søknader fra dette fylket. Teller saker fra siste 20 år (nasjonale, EP, PCT og SPC).

Antall søknader (søkere) fra fylket

Grafen viser søknadsaktivitet fra søkere i dette fylket.

En søknad, hvor det er mer enn en søker, kan knyttes til flere fylker eller land.
Den blå stolpen viser antall søknader der en eller flere søkere er fra fylket.

Omfatter nasjonale- og PCT-saker.

Antall oppfinnere fra fylket

Grafen viser patenteringsaktivitet fra oppfinnere i fylket.

En søknad, hvor det er mer enn en oppfinner, kan knyttes til flere fylker eller land.

Omfatter nasjonale- og PCT-saker.


Søknader fra fylket fordelt på IPC

IPC-klasser er en klassifisering av patenter.
 1. Menneskelig behov
 2. Industrielle arbeidsoperasjoner; Transport
 3. Kjemi; Metallurgi
 4. Tekstiler; Papir
 5. Bygg- og anleggsteknikk; Gruvedrift
 6. Maskinteknikk; Belysning; Oppvarming; Våpen; Sprengning
 7. Fysikk
 8. Elektroteknikk
Alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret klassifiseres i henhold til klassifikasjonssystemet International Patent Classification (IPC). Hvis en sak er klassifisert i flere ulike IPC-klasser, benyttes den første klassen som grunnlag for statistikk. Den første IPC klassen ansees som mest representativ for oppfinnelsen. Denne grafen omfatter kun saker fra dette fylket.

Omfatter allment tilgjengelige nasjonale søknader, PCT-søknader og EP-validerte siste 20 år.

Antall meddelte patenter i fylket pr år

Grafen viser hvor mange patenter fra fylket som har blitt meddelt i fylket siste 5 år. Meddelt betyr her at patentet har trådt ikraft/blitt godkjent. Teller med nasjonale- PCT-saker og EP-validerte.

Antall patenter i kraft pr dato fordelt på innleveringsår

Grafen viser antallet patenter i kraft pr dato, fordelt på det år søknaden ble levert inn. Teller med nasjonale-, PCT og EP-validerte saker.

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle patentsøknader og meddelte patenter fra norske søkere siste 20 år, både nasjonale, PCT, SPC og validerte europeiske patenter. Dataene oppdateres daglig.