Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk om designsøknader fra Norges fylker.

  • Hvor mange søknader ble sendt fra mitt fylke i fjor?
  • Er det noen endring i antall designsøknader fra mitt fylke i forhold til i fjor?
  • Hvor mange registrerte design finnes det i mitt fylke?

Velg fylke

Nøkkelstatistikk for Nord-Trøndelag

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

1,6 % av søknadene i Norge kommer fra dette fylket Tallet er beregnet ut ifra totalt antall søknader fra Norge og søknader fra dette fylket. Teller saker fra siste 10 år.
-57,1 % reduksjon i antall søknader siste 12 måneder sammenlignet med året før Antall designsøknader fra fylket siste 12 måneder sammenlignet med samme periode året før. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
2 søknader under behandling Antall designsøknader fra fylket som er under behandling.
27 design fra dette fylket er i kraft Antall design som er i kraft som er fra dette fylket. Dette inkluderer også design som har blitt besluttet gjeldende i Norge.
75,0 % av designsøknadene fra fylket har blitt godkjent Viser hvor stor andel av designsøknadene fra fylket som har blitt registrert (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).

Antall søknader fra fylket

Denne grafen viser antall designsøknader mottatt fra det valgte fylke for hvert år. For inneværende år telles antall søknader mottatt hittil i år.

En sak kan ha søkere fra flere fylker.

Antall registreringer fra fylket hvert år

Denne grafen viser hvor mange designsøknader som blir registrert (godkjent), fra dette fylket for hvert år. En sak kan ha søkere fra flere fylker.

Søknader pr. Locarno-klasse

Sorter:

Grafen til venstre Grafen over viser hvor mange søknader som har blitt mottatt totalt for hver Locarno-klasse for valgt år. For å se mer informasjon om Locarno-klassen eller fordelingen over årene, trykk på klassen du er interessert i.

Antall mottatte søknader for klasse

Denne grafen viser antall søknader over flere år for en enkel Locarno-klasse. For å velge en annen klasse kan du trykke på klassenummeret på grafen for antall mottatte søknader per klasse.

Hva omfatter klassen?

Klassebeskrivelse

Utfyllende info om data på siden

Datagrunnlag: Alle designsøknader og registrerte design fra norske søkere de siste 10 år, både nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt. Dataene oppdateres daglig.