Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk for behandlingstid av patentsøknader.

Nøkkelstatistikk for behandlingstid

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

2,2 år gjennomsnittlig behandlingstid til norsk patent (uten prioritet) Gjennomsnittlig tid fra norsk patentsøknad uten prioritet er mottatt til den er meddelt (innvilget patent). Omfatter meddelte de siste 12 månedene.
3,4 år gjennomsnittlig behandlingstid til nasjonalt patent Gjennomsnittlig tid fra nasjonal patentsøknad er mottatt til den er meddelt (innvilget patent). Omfatter meddelte de siste 12 månedene (unntatt internasjonale PCT-saker som er videreført i Norge).
8,3 år gjennomsnittlig behandlingstid for PCT patentsøknader Gjennomsnittlig tid det tar fra PCT patentsøknad er mottatt til den er meddelt. Omfatter PCT-søknader som videreføres i Norge etter internasjonal fase og som er meddelte de siste 12 månedene.

Hva er behandlingstiden for søknader seneste år?

Grafen viser gjennomsnittlig tid fra søknad om patent er mottatt til den er meddelt som patent. Utvalget er alle saker som er medelt patent de seneste år.

For EP-validerte saker regnes saksbehandlingstid fra saken er levert inn i EPO til den er validert i Norge.

For PCT-saker saker regnes saksbehandlingstid fra saken er levert inn (videreført) i Norge.

Velg år for å se fordeling av status for søknader inngitt det året:

Søknader fortsatt under behandling: 447

Grafen viser status for søknader inngitt i valgte år fordelt på statusår. For eksempel kan du lese at for søknader inngitt i 2012, så ble 65 meddelt i løpet av det første året, mens 162 ble meddelt i løpet av det andre året. Nasjonale søknader og PCT-søknader er inkludert.